Despre proiect

VENTACORE SRL – Program Operațional Regional 2014-2020

VENTACORE S.R.L., în calitate de Beneficiar,  a finalizat proiectul cu titlul „Consolidarea poziției în piața tehnologiei informației a societății VENTACORE SRL”, cod SMIS 119389, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1.ITI.: “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Obiectivul general al proiectului îl constituie dotarea cu active corporale și necorporale moderne necesare desfășurării serviciilor IT în scopul îmbunătățirii și consolidării competitivității societății VENTACORE SRL.

Obiectivele specifice ale proiectului vizează:

  • OS1: Creșterea competitivității societății prin realizarea investițiilor în active corporale și necorporale specifice, noi, eficiente din punct de vedere al costurilor, capabile să răspundă noutății în domeniu, mai divers și care poluează mai puțin;
  • OS2: Consolidarea poziției pe piață prin dezvoltarea capitalului uman prin crearea a 3 noi locuri de munca și menținerea acestora;
  • OS3: Creșterea vizibilității și eficienței societății prin asigurarea identității vizuale prin realizarea de materiale publicitare, asigurarea corectitudinii, realizarea auditării financiare si asigurarea implementării corespunzătoare a proiectului.

Rezultatele proiectului sunt:

  • achiziția a 9 echipamente, 11 active necorporale, rapoarte consultanță
  • crearea a 3 locuri noi de muncă, din care 1 din categorii defavorizate
  • realizarea de materiale de informare și publicitate (1 anunț de început, 1 anunț de final, 500 pliante si 500 broșuri, 8 etichete pentru echipamente), 1 raport de constatări factuale

Perioada de implementare: 34 luni, 15.10.2017-31.07.2020

Valoarea totală a proiectului este de 1.271.336,32 lei, din care valoarea sumei nerambursabile din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 724.438,46 lei și din bugetul național este de 127.842,08 lei.

Scroll to Top