όροι και Προϋποθέσεις

Καλώς ήρθατε στο CRMconnect. Είμαστε χαρούμενοι που σας έχουμε μαζί μας και ελπίζουμε να βρείτε όλα όσα έχουμε να προσφέρουμε πολύ χρήσιμα.

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους Όρους καθώς αυτοί έχουν συμβατική ισχύ μεταξύ εσάς και του CRMconnect.ro. Το CRMconnect.ro λειτουργείται από την Ventacore SRL και μπορεί να αναφέρεται ως “CRMconnect” ή “Εμείς”.

Αυτοί οι Όροι διέπουν τη χρήση των ιστότοπων και των λύσεων που σχετίζονται με αυτούς τους Όρους. Ο όρος “Ιστότοποι” αναφέρεται σε οποιονδήποτε ιστότοπο ή υπηρεσίες που προσφέρονται στους Ιστότοπούς μας.

Αυτόματα συμφωνείτε με αυτούς τους Όρους και την Πολιτική Απορρήτου με την απλή χρήση και σύνδεση στους Ιστότοπούς μας.

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης Υπηρεσιών & Λύσεων CRMconnect

Με την εγγραφή σας στις υπηρεσίες του CRMconnect (“Υπηρεσίες”) που παρέχονται από την Ventacore SRL σε σχέση με την Λύση CRMconnect Cloud (“Λογισμικό”), που φιλοξενείται στις πλατφόρμες CRMconnect Cloud (“Cloud Platform”) ή τοπικά (“On-premises”), εσείς (“Πελάτης”) συμφωνείτε με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις (“Συμφωνία”).

 1. Διάρκεια Συμφωνίας

Η αρχική διάρκεια κάθε συνδρομής καθορίζεται κατά τη δημιουργία του λογαριασμού. Οι συνδρομές ανανεώνονται αυτόματα στο τέλος της κάθε περιόδου για επιπλέον περιόδους, εκτός αν ένα από τα μέρη αποφασίσει διαφορετικά με γραπτή ειδοποίηση προς το άλλο μέρος τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από τη λήξη της συνδρομής.

 1. Ορισμοί

Ενεργός Χρήστης

Ο ενεργός χρήστης είναι ένα άτομο εξουσιοδοτημένο από τον Πελάτη να χρησιμοποιεί την Υπηρεσία (Υπηρεσίες) συμπεριλαμβανομένων των διαχειριστών λογαριασμού, υπαλλήλων, συμβούλων, οποιουδήποτε άλλου ενεργού χρήστη στο Λογισμικό, που έχει εξουσιοδότηση να αποκτά πρόσβαση και να χρησιμοποιεί το Λογισμικό. Δεν θεωρούνται Ενεργοί Χρήστες οι λογαριασμοί που χρησιμοποιούνται από εξωτερικά άτομα ή απενεργοποιημένοι λογαριασμοί που έχουν μόνο περιορισμένη πρόσβαση στο Λογισμικό μέσω των δυνατοτήτων της πύλης.

Εφαρμογή

“Εφαρμογή” είναι μια ειδική λειτουργία ή μια ομάδα χαρακτηριστικών διαθέσιμων για την εγκατάσταση του Λογισμικού, που αναφέρονται στην τιμοκατάλογο του ιστότοπου CRMconnect, που δημιουργείται, αναπτύσσεται, αδειοδοτείται ή κατέχεται από την Ventacore SRL. Ο όρος περιλαμβάνει επίσης οποιαδήποτε ενημέρωση, αναβάθμιση ή άλλες τροποποιήσεις όπως λογισμικές εφαρμογές και τις εκδόσεις αυτών.

Έντυπο Παραγγελίας

Σημαίνει τα έντυπα παραγγελίας που δημιουργούνται online ή offline από το CRMconnect και/ή τις ενεργοποιήσεις παραγγελιών για Υπηρεσίες σύμφωνα με τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης Υπηρεσιών & Λύσεων CRMconnect.

API

Σημαίνει τις διεπαφές προγραμματισμού εφαρμογών που αναπτύσσονται, ενεργοποιούνται ή αδειοδοτούνται από τον Πάροχο, που επιτρέπουν στον Χρήστη να έχει πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες που προσφέρονται από την Υπηρεσία (Υπηρεσίες).

Προστατευμένα Δεδομένα

Αντιπροσωπεύει τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε από ή εκ μέρους σας σε σχέση με την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας σύμφωνα με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης Υπηρεσιών & Λύσεων CRMconnect, εξαιρουμένων οποιωνδήποτε προσωπικών δεδομένων που λαμβάνουμε από εσάς σε σχέση με την εφαρμογή αυτών των Όρων.

Πρόσθετα Μονάδες

Μια πρόσθετη μονάδα είναι ένας κατάλογος αρχείων πηγαίου κώδικα ή ένα σύνολο προσαρμογών (βασισμένες σε PHP) που δημιουργούνται σε μια βάση δεδομένων που προσθέτει λειτουργίες ή αλλάζει τη βασική συμπεριφορά του λογισμικού. Μπορεί να αναπτυχθεί από τον Πελάτη, το CRMconnect εκ μέρους του Πελάτη ή από τρίτο μέρος.

Πρόσθετη Μονάδα με Κόστος

Μια πρόσθετη μονάδα με κόστος είναι μια πρόσθετη μονάδα για την οποία ο Πελάτης επιλέγει να πληρώσει μια χρέωση ανάπτυξης και ενδεχομένως συντήρησης για να επωφεληθεί από την υποστήριξη, αναβάθμιση και υπηρεσίες επίλυσης σφαλμάτων.

Σφάλμα/Πρόβλημα

Οποιαδήποτε δυσλειτουργία του Λογισμικού ή μιας πρόσθετης μονάδας με κόστος που έχει ως αποτέλεσμα μια πλήρη διακοπή, σφάλματα παρακολούθησης ή παραβίαση της ασφάλειας και δεν προκαλείται άμεσα από ελαττωματική εγκατάσταση ή διαμόρφωση, θεωρείται Σφάλμα.

 1. Πρόσβαση, χρήση και περιορισμοί σχετικά με το Λογισμικό

Ο Πελάτης χρησιμοποιεί το Λογισμικό που φιλοξενείται σε μια υποδομή Cloud, η οποία διαχειρίζεται πλήρως από την Ventacore SRL και έχει απομακρυσμένη πρόσβαση από τον Πελάτη ή μπορεί να επιλέξει μία από τις επιλογές Self-Hosting/On-premise.

Ανάλογα με τον τύπο της συνδρομής, οι πόροι του cloud μπορούν να κλιμακωθούν.

Υπό την προϋπόθεση της συμμόρφωσης του Πελάτη με τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης των Υπηρεσιών & Λύσεων CRMconnect (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, όλων των υποχρεώσεων πληρωμής), το CRMconnect χορηγεί στον Πελάτη και στους Εξουσιοδοτημένους Χρήστες του το δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης των Υπηρεσιών και Λύσεων που αναφέρονται στο Έντυπο (τα Έντυπα) Παραγγελίας και οποιοδήποτε άλλο προϊόν CRMconnect. Ο Χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση και να χρησιμοποιεί τέτοιες υπηρεσίες κατά αποκλειστικότητα για τους εσωτερικούς επιχειρηματικούς σκοπούς του Πελάτη και μόνο σύμφωνα με την τεκμηρίωση και τη συμφωνία, καθώς και οποιουσδήποτε άλλους περιορισμούς ή υποχρεώσεις που έχουν συμφωνηθεί γραπτώς μεταξύ των μερών.

Η Ventacore SRL υποχρεούται να μην αποκαλύπτει ατομικά ή ονομαστικά δεδομένα σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεση του Πελάτη και να επεξεργάζεται όλα τα συλλεγμένα δεδομένα σύμφωνα με την επίσημη Πολιτική Απορρήτου που δημοσιεύεται στον ιστότοπο.

Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος να διατηρεί την εμπιστευτικότητα όλων των ονομάτων χρηστών και κωδικών πρόσβασης των εξουσιοδοτημένων χρηστών που δημιουργούνται και εκχωρούνται στον λογαριασμό του Πελάτη (“πιστοποιήσεις”) και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλη τη δραστηριότητα που πραγματοποιείται υπό αυτές τις πιστοποιήσεις.

Μετά την λήξη ή τη λήξη της Συμφωνίας, ο λογαριασμός και οποιοδήποτε περιεχόμενο στον λογαριασμό θα γίνει μη προσβάσιμο. Για μια περίοδο 30 ημερών μετά την ακύρωση οποιουδήποτε λογαριασμού, ο Πελάτης μπορεί να ζητήσει από το CRMconnect την αποκατάστασή του. Μετά από αυτήν την περίοδο, ο λογαριασμός και όλα τα δεδομένα του Πελάτη που περιέχονται σε αυτόν θα διαγραφούν οριστικά και η συμφωνία μεταξύ του CRMconnect και του Πελάτη όπως είχε καθοριστεί από τους Όρους του Πελάτη θα λήξει αυτόματα. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη ότι ορισμένα δεδομένα μπορεί να παραμείνουν στα αντίγραφα ασφαλείας μας και/ή να αρχειοθετηθούν στο σύστημα για μια περίοδο έως και 90 ημερών.

 1. Τέλη και Πληρωμή

Οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες υπό μορφή μηνιαίων ή ετήσιων συνδρομητικών προγραμμάτων ανάλογα με τη διάρκεια και τον αριθμό των ενεργών χρηστών, που καθορίζονται από τον Πελάτη μέσω των εντύπων παραγγελίας.

Εάν κατά τη διάρκεια της διάρκειας, ο Πελάτης έχει περισσότερους ενεργούς χρήστες ή περισσότερες εγκατεστημένες εφαρμογές από αυτές που αναφέρονται κατά τη σύναψη της παρούσας συμφωνίας, ο Πελάτης συμφωνεί να πληρώσει μια επιπλέον χρέωση ισοδύναμη με την ισχύουσα λίστα τιμολογίων για ενεργούς χρήστες ή εφαρμογές, για το υπόλοιπο της διάρκειας.

Ένας νέος Πελάτης θα έχει το δικαίωμα να αξιολογήσει δωρεάν οποιοδήποτε από τα πακέτα συνδρομής για μια δοκιμαστική περίοδο (εξαρτάται από την ενεργή προσφορά στον ιστότοπο ή την εξατομικευμένη προσφορά) και με περιορισμένο ή απεριόριστο αριθμό Χρηστών. Εάν ένας Πελάτης ζητήσει πρόσθετους χρήστες κατά τη διάρκεια της περιόδου αξιολόγησης, θα χρεώσουμε μόνο αυτούς τους χρήστες.

Εάν ο Πελάτης επιθυμεί να συνεχίσει να χρησιμοποιεί την Πλατφόρμα μετά τη λήξη της περιόδου αξιολόγησης, θα επιλέξει ένα κατάλληλο πακέτο και θα πραγματοποιήσει μια προκαταβολή για την επόμενη περίοδο το αργότερο μέχρι τη λήξη της περιόδου αξιολόγησης. Εάν ο Πελάτης δεν το πράξει, το CRMconnect έχει το δικαίωμα να κλείσει τον λογαριασμό του Πελάτη και τους λογαριασμούς των Χρηστών αμέσως μετά τη λήξη της περιόδου αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος διαγραφής όλου του περιεχομένου που φορτώθηκε μετά από 45 ημέρες και της άμεσης λήξης της συμφωνίας.

 1. Όροι των Υπηρεσιών

5.1. Υποχρεώσεις του Πελάτη

Ο Πελάτης υποχρεούται να:

 • καταβάλλει εύλογες εμπορικές προσπάθειες για να αποτρέψει τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στην Υπηρεσία ή τη χρήση της.
 • ειδοποιεί άμεσα, γραπτώς, την Ventacore SRL για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση της Υπηρεσίας ή των Πιστοποιήσεων.
 • λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για τη διατήρηση της ασφάλειας των δικών του λογαριασμών, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής ενός ισχυρού κωδικού πρόσβασης και της μη κοινοποίησης αυτού σε άλλο άτομο.
 • πληρώσει στην Ventacore SRL οποιοδήποτε εφαρμόσιμο τέλος για τις Υπηρεσίες από την παρούσα Συμφωνία, σύμφωνα με τους όρους πληρωμής που καθορίζονται στην υπογραφή αυτής της σύμβασης.
 • σε περίπτωση επιλογής Self-hosting, ο Πελάτης θα παρέχει την απαραίτητη πρόσβαση στην Ventacore SRL για να επαληθεύσει την εγκυρότητα της χρήσης του CRMconnect κατόπιν αιτήματος.
 • λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για την προστασία των αρχείων και της βάσης δεδομένων του Πελάτη και να διασφαλίζει ότι τα δεδομένα του είναι ασφαλή, αναγνωρίζοντας ότι η Ventacore SRL δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν απώλεια δεδομένων.

Εάν τα δεδομένα του Πελάτη μεταδίδονται από ή προς την Υπηρεσία μέσω ενός API, η Ventacore SRL δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση, αποκάλυψη, τροποποίηση ή διαγραφή των δεδομένων του Πελάτη που μεταδίδονται ή αποκτώνται από τρίτα προϊόντα.

5.2. Εμπιστευτικότητα

Ο όρος “Εμπιστευτική Πληροφορία” αναφέρεται σε όλες τις πληροφορίες που κάθε μέρος αποκαλύπτει (“Μέρος που αποκαλύπτει”) στο άλλο μέρος (“Μέρος που λαμβάνει”), είτε γραπτώς, ηλεκτρονικά ή προφορικά και υπό οποιαδήποτε μορφή (υλική ή άυλη), που είναι εμπιστευτική, ιδιόκτητη ή σχετίζεται με πελάτες ή μετόχους (υπαρκτούς ή πιθανούς). Οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε:

 • οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την τεχνολογία, όπως συστήματα, πηγαίους κώδικες, βάσεις δεδομένων, υλικό, λογισμικό, προγράμματα, εφαρμογές, συμμετοχή πρωτοκόλλων, ρουτίνες, μοντέλα, εμφανίσεις και εγχειρίδια.
 • Πληροφορίες για τον Πελάτη.

Για οποιαδήποτε εμπιστευτική πληροφορία που λαμβάνεται κατά τη διάρκεια της παρούσας Συμφωνίας, το μέρος που λαμβάνει πρέπει να χρησιμοποιεί το ίδιο επίπεδο προσοχής που χρησιμοποιεί για να προστατεύσει την εμπιστευτικότητα των δικών του Εμπιστευτικών Πληροφοριών, αλλά όχι λιγότερο από εύλογη προσοχή.

5.3. Προστασία Δεδομένων

“Προσωπικά Δεδομένα”, “Υπεύθυνος Επεξεργασίας”, “Εκτελών την Επεξεργασία” έχουν την ίδια σημασία όπως στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και στην Οδηγία 2002/58/ΕΚ και οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση ή νομοθεσία που τα τροποποιεί ή τα αντικαθιστά (εφεξής “Νομοθεσία για την Προστασία των Δεδομένων”).

Ο Εκτελών την Επεξεργασία πρέπει να διατηρεί τα Προσωπικά Δεδομένα εμπιστευτικά και ιδιωτικά, εκτός αν ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Δεδομένων έχει δώσει γραπτή συγκατάθεση ώστε ο Εκτελών την Επεξεργασία να ενεργήσει κατά αυτόν τον τρόπο. Ο Εκτελών την Επεξεργασία δεν θα αποκαλύψει κανένα είδος προσωπικών δεδομένων που του παρέχονται από ή εκ μέρους του Υπεύθυνου Επεξεργασίας σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος.

Η Ventacore SRL μπορεί να χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς κατά την παροχή των υπηρεσιών μας:

 • Για τη διαχείριση του λογαριασμού σας (συμπεριλαμβανομένης της εγγραφής σας σε μία από τις Υπηρεσίες μας), αξιολογώντας τις ανάγκες της εταιρείας σας για να προτείνει κατάλληλες Υπηρεσίες και να απαντήσει σε αιτήματα, ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με τις υπηρεσίες.
 • Για την πρόληψη ή την ανταπόκριση σε οποιαδήποτε κατάχρηση των Υπηρεσιών ή Εφαρμογών μας ή οποιαδήποτε παραβίαση των Όρων και οποιωνδήποτε ισχυόντων νόμων.
 • Την είσπραξη των συνδρομητικών τελών.

Τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε περιλαμβάνουν:

 • Πληροφορίες επικοινωνίας όπως όνομα, διεύθυνση email, διεύθυνση αλληλογραφίας, διεύθυνση IP, γεωγραφική τοποθεσία ή αριθμός τηλεφώνου του Διαχειριστή λογαριασμού.
 • Πληροφορίες χρέωσης όπως αριθμός πιστωτικής κάρτας, τραπεζικός λογαριασμός και αναλυτική διεύθυνση χρέωσης σχετικά με τις πληρωμές μεταξύ εμάς και εσάς.
 • Λεπτομέρειες σχετικά με τις Υπηρεσίες και Λύσεις που αγοράστηκαν από εμάς.
 • Μοναδικά δεδομένα ταυτοποίησης όπως όνομα χρήστη, αριθμός λογαριασμού ή κωδικός πρόσβασης.
 • Το περιεχόμενο οποιουδήποτε μηνύματος που μας στέλνετε μέσω της υπηρεσίας αιτημάτων, ερωτήσεων ή ανησυχιών, συμπεριλαμβανομένων των email, τηλεφώνου ή μέσω του ιστότοπου.

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για αυτούς τους σκοπούς με βάση τα νόμιμα συμφέροντά μας ή το νόμιμο συμφέρον τρίτου μέρους, για να διασφαλίσουμε ότι παρέχουμε τις Υπηρεσίες μας με αποτελεσματικό, ασφαλή και αποδοτικό τρόπο. Όπου επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τη διαχείριση του λογαριασμού σας ή στον βαθμό που είναι απαραίτητο για την είσπραξη της συνδρομητικής χρέωσης, το κάνουμε μόνο για τον σκοπό που προβλέπεται στη σύμβαση που συνάπτετε με εμάς.

Αυτή η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη Νομοθεσία για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων. Συγκεκριμένα, η Ventacore SRL δεσμεύεται να:

 • Επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες του Πελάτη και για την παροχή μίας από τις υπηρεσίες που προσφέρονται από αυτή τη συμφωνία, εκτός αν απαιτείται από τον νόμο, η Ventacore SRL θα ενημερώσει τον Πελάτη εκ των προτέρων, εκτός αν απαγορεύεται από τον νόμο.
 • Διαγράψει οριστικά όλα τα αντίγραφα της βάσης δεδομένων του Πελάτη που βρίσκονται στην κατοχή της Ventacore SRL ή να επιστρέψει αυτές τις πληροφορίες, κατά την επιλογή του Πελάτη, μετά την λήξη της παρούσας Συμφωνίας, σύμφωνα με τις καθυστερήσεις που αναφέρονται στην Πολιτική Απορρήτου της Ventacore SRL.
 • Ενημερώσει τον Πελάτη αν οι οδηγίες επεξεργασίας παραβιάζουν την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, κατά την άποψη της Ventacore SRL.
 • Εφαρμόσει και διατηρεί κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και από τυχαία απώλεια, καταστροφή, ζημιά, κλοπή, τροποποίηση ή αποκάλυψη.
 • Διασφαλίζει ότι όλα τα άτομα που έχουν εξουσιοδότηση να επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο της Ventacore SRL έχουν υπογράψει μια συμφωνία εμπιστευτικότητας.

Ο Πελάτης δεσμεύεται να παρέχει ακριβείς πληροφορίες στη Ventacore SRL, όπως απαιτείται για να ειδοποιήσει τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων του πελάτη.

5.4. Καταγγελία

Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση οποιαδήποτε στιγμή μονομερώς, χωρίς λόγο, ενημερώνοντας τον Πάροχο για αυτό μέσω email ή μέσω της Πλατφόρμας.

Η Ventacore SRL μπορεί να καταγγείλει τη Συμφωνία αμέσως εάν ο Πελάτης δεν πληρώσει τα εφαρμόσιμα τέλη για τις Υπηρεσίες, εντός 21 ημερών από την καθορισμένη ημερομηνία πληρωμής που αναγράφεται στο τιμολόγιο και μετά από την αποστολή τουλάχιστον 2 ειδοποιήσεων.

 1. Εγγυήσεις, Αποποίηση Ευθυνών, Ευθύνη

Η Υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένου του ιστότοπου, της εφαρμογής, του λογισμικού, του περιεχομένου και όλων των στοιχείων του διακομιστή και του δικτύου παρέχονται “ως έχουν” και “όπως είναι διαθέσιμα”, χωρίς καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους και όλες οι εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, των σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, τίτλου, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη παραβίασης.

Συμφωνείτε ότι η Ventacore SRL δεν εγγυάται ότι το CRMconnect θα λειτουργεί αδιάλειπτα, έγκαιρα, ασφαλώς, χωρίς σφάλματα ή ιούς και καμία πληροφορία ή συμβουλή που λαμβάνετε από την Ventacore SRL ή μέσω της Υπηρεσίας δεν θα δημιουργήσει καμία εγγύηση που δεν αναφέρεται ρητά στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

 1. Ανώτερη Βία

Σε περίπτωση που οποιοδήποτε από τα μέρη αδυνατεί να τηρήσει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία ή να επωφεληθεί από οποιοδήποτε από τα οφέλη της λόγω φυσικών καταστροφών ή διαταγμάτων κυβερνητικών αρχών που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του επηρεαζόμενου μέρους (εφεξής “Γεγονός Ανώτερης Βίας”), το μέρος που επηρεάζεται έτσι πρέπει να ειδοποιήσει το άλλο μέρος αμέσως ή το συντομότερο δυνατό υπό αυτές τις συνθήκες και να κάνει ό,τι είναι δυνατό για να επαναλάβει την εκτέλεση. Μετά την παραλαβή μιας τέτοιας ειδοποίησης, όλες οι υποχρεώσεις που προβλέπονται σε αυτήν τη Συμφωνία πρέπει να ανασταλούν αμέσως. Εάν η περίοδος μη εκτέλεσης υπερβαίνει τις 30 ημέρες από την παραλαβή της ειδοποίησης για το Γεγονός Ανώτερης Βίας, το μέρος του οποίου η ικανότητα εκτέλεσης δεν έχει επηρεαστεί τόσο πολύ μπορεί, με γραπτή ειδοποίηση, να καταγγείλει αυτήν τη Συμφωνία.

 1. Διαχωρισιμότητα

Σε περίπτωση που μία ή περισσότερες από τις διατάξεις αυτής της Συμφωνίας αποδειχθούν άκυρες, παράνομες ή ανεφάρμοστες με οποιονδήποτε τρόπο, η εγκυρότητα, η νομιμότητα και η δυνατότητα εφαρμογής των υπόλοιπων διατάξεων της παρούσας Συμφωνίας δεν θα επηρεαστούν με κανέναν τρόπο.

 1. Εφαρμοστέο Δίκαιο

Η παρούσα Συμφωνία και οποιεσδήποτε διαφορές που προκύπτουν από ή σε σχέση με αυτήν τη Συμφωνία θα διέπονται από το ρουμανικό δίκαιο χωρίς αναφορά στις αρχές σύγκρουσης δικαίων. Τα μέρη συμφωνούν ότι τα δικαστήρια που βρίσκονται στο Βουκουρέστι, Ρουμανία έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία και τόπο επίλυσης οποιωνδήποτε διαφορών προκύπτουν σύμφωνα με ή σε σχέση με την παρούσα Συμφωνία.

****Όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας, μας εμπιστεύεστε τις πληροφορίες σας. Κατανοούμε ότι αυτή είναι μια σημαντική ευθύνη και καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας και να σας παρέχουμε έλεγχο.

έκδοση εγγράφου: V1.00.10082022

Ventacore SRL | Κωδικός Μοναδικής Εγγραφής 35039380 | Αριθμός Εγγραφής J36/333/2022
Tulcea | Ρουμανία | juridic [at] CRMconnect.ro

Scroll to Top