Proje hakkında

VENTACORE SRL – Bölgesel Operasyonel Program 2014-2020

VENTACORE S.R.L., faydalanıcı olarak, “VENTACORE SRL’nin bilgi teknolojileri pazarındaki konumunu güçlendirme” başlıklı projesini, SMIS 119389 koduyla, 2014-2020 Bölgesel Operasyonel Programı kapsamında finanse edilmiştir. Öncelikli Eksen 2: “Küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabetçiliğinin artırılması”, Yatırım Önceliği 2.1.ITI: “Girişimcilik ruhunun teşviki, özellikle yeni fikirlerin ekonomik olarak değerlendirilmesinin kolaylaştırılması ve iş kuluçkaları da dahil olmak üzere yeni işletmelerin kurulmasının teşvik edilmesi.”

Projenin genel amacı, VENTACORE SRL’nin rekabetçiliğini artırmak ve güçlendirmek amacıyla IT hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli modern somut ve somut olmayan varlıklarla donatılmasıdır.

Projenin özel hedefleri şunları içerir:

  • OS1: Şirketin rekabetçiliğini, maliyet açısından verimli, alanda yeniliklere cevap verebilen, daha çeşitli ve daha az çevre kirliliği yaratan özel somut ve somut olmayan varlıklara yatırım yaparak artırmak;
  • OS2: İnsan sermayesini geliştirerek pazardaki konumunu güçlendirmek ve bu süreçte 3 yeni iş yeri yaratmak ve bunları sürdürmek;
  • OS3: Reklam materyalleri üreterek, doğruluğu sağlayarak, finansal denetim yaparak ve projenin uygun şekilde uygulanmasını sağlayarak şirketin görünürlüğünü ve verimliliğini artırmak.

Proje sonuçları şunlardır:

  • 9 ekipman, 11 somut olmayan varlık, danışmanlık raporları edinimi
  • 3 yeni iş yeri yaratılması, bunlardan biri dezavantajlı kategorilerden
  • Bilgilendirme ve reklam materyallerinin üretilmesi (1 başlangıç duyurusu, 1 bitiş duyurusu, 500 broşür ve 500 katalog, 8 ekipman etiketi), 1 gerçek bulgular raporu

Uygulama süresi: 34 ay, 15.10.2017-31.07.2020

Projenin toplam değeri 1.271.336,32 RON’dir, bunun 724.438,46 RON’lik kısmı Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu’ndan geri ödemesiz, 127.842,08 RON’lik kısmı ise ulusal bütçeden sağlanmaktadır.

Scroll to Top