Şartlar ve Koşullar

CRMconnect’e hoş geldiniz. Sizi aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz ve sunduğumuz her şeyin size büyük fayda sağlamasını umuyoruz.

Lütfen bu Şartları dikkatlice okuyun çünkü bunlar sizinle CRMconnect.ro arasında sözleşme niteliğindedir. CRMconnect.ro, Ventacore SRL tarafından işletilmektedir ve bundan sonra “CRMconnect” veya “Biz” olarak anılabilir.

Bu Şartlar, bu Şartlara bağlı sitelerin ve çözümlerin kullanımını düzenler. “Siteler” terimi, sitelerimizde sunulan herhangi bir site veya hizmete atıfta bulunur.

Sitelerimizi kullanarak ve giriş yaparak bu Şartları ve Gizlilik Politikasını otomatik olarak kabul etmiş olursunuz.

CRMconnect Hizmetleri ve Çözümlerini Kullanım Şartları ve Koşulları

CRMconnect Cloud Çözümü (“Yazılım”) ile ilişkili olarak Ventacore SRL tarafından sağlanan CRMconnect hizmetlerine (“Hizmetler”) abone olarak, CRMconnect Cloud platformlarında (“Bulut Platformu”) veya yerinde (“Yerinde Depolama”) barındırılan hizmetleri kullanarak, siz (“Müşteri”) aşağıdaki şart ve koşulları (“Sözleşme”) kabul edersiniz.

 1. Sözleşmenin Süresi

Her aboneliğin başlangıç süresi hesap oluşturma anında belirtilir. Abonelikler, taraflardan biri abonelik bitiminden en az 30 gün önce diğer tarafa yazılı bildirimde bulunmadıkça, her biri ek süreler için otomatik olarak yenilenir.

 1. Tanımlar

Aktif Kullanıcı

Aktif Kullanıcı, Müşteri tarafından Hizmeti (Hizmetleri) kullanmak üzere yetkilendirilmiş kişidir, bu kişiler hesap yöneticileri, çalışanlar, danışmanlar veya Yazılımı kullanma yetkisi olan diğer tüm aktif kullanıcılardır. Harici kişiler veya yalnızca portal olanakları aracılığıyla Yazılıma sınırlı erişimi olan devre dışı bırakılmış hesaplar Aktif Kullanıcı olarak kabul edilmez.

Uygulama

“Uygulama”, CRMconnect web sitesinin fiyat listesinde belirtilen, Yazılımın yüklenmesi için mevcut olan özel bir işlev veya özellikler grubudur ve Ventacore SRL tarafından oluşturulmuş, geliştirilmiş, lisanslanmış veya sahip olunan bir özelliktir. Terim ayrıca, herhangi bir güncelleme, yükseltme veya yazılım uygulamaları ve sürümleri gibi diğer değişiklikleri de içerir.

Sipariş Formu

CRMconnect tarafından oluşturulan çevrimiçi veya çevrimdışı sipariş formlarını ve CRMconnect Hizmet ve Çözümlerinin Kullanım Şartları ve Koşulları uyarınca Hizmetlerin etkinleştirilmesi için yapılan siparişleri ifade eder.

API

Hizmetin (Hizmetlerin) sunduğu belirli işlevlere Kullanıcının erişmesini sağlayan, Sağlayıcıya geliştirilen, etkinleştirilen veya lisanslanan uygulama programlama arayüzlerini ifade eder.

Korumalı Veriler

CRMconnect Hizmet ve Çözümlerini Kullanım Şartları ve Koşulları uyarınca yükümlülüklerimizi yerine getirmemizle bağlantılı olarak bizden veya adınıza tarafımıza sağlanan kişisel verileri temsil eder ve bu Şartların uygulanmasıyla bağlantılı olarak sizden aldığımız kişisel verileri hariç tutar.

Ek Modül

Ek modül, yazılımın temel işlevlerine ek işlevler ekleyen veya davranışını değiştiren bir kaynak kodu dosyaları dizini veya bir veritabanında oluşturulan PHP tabanlı özelleştirmeler kümesidir. Müşteri tarafından, CRMconnect tarafından Müşteri adına veya üçüncü bir tarafça geliştirilebilir.

Ücretli Ek Modül

Ücretli bir Ek Modül, Müşterinin geliştirme ve bakım ücreti ödemeyi seçtiği ve destek, yükseltme ve hata düzeltme hizmetlerinden yararlanabileceği bir Ek Modüldür.

Hata

Yazılımın veya ücretli bir ek modülün tamamen durmasına, izleme hatalarına veya güvenlik ihlallerine neden olan ve doğrudan hatalı kurulum veya yapılandırmadan kaynaklanmayan herhangi bir arıza bir Hata olarak kabul edilir.

 1. Yazılıma Erişim, Kullanım ve Kısıtlamalar

Müşteri, Ventacore SRL tarafından tamamen yönetilen ve Müşteri tarafından uzaktan erişilebilen bir Bulut altyapısında barındırılan Yazılımı kullanır veya kendi kendine barındırma/yerinde barındırma seçeneklerinden birini seçebilir.

Abonelik türüne bağlı olarak bulut kaynakları ölçeklendirilebilir.

Müşterinin CRMconnect Hizmet ve Çözümlerini Kullanım Şartları ve Koşulları (tüm ödeme yükümlülükleri dahil) uyması şartıyla, CRMconnect, Müşteriye ve Yetkili Kullanıcılarına, Sipariş Formunda (formlarında) belirtilen Hizmetlere ve Çözümlere ve herhangi bir diğer CRMconnect ürününe erişim ve kullanım hakkı verir. Kullanıcı, bu tür hizmetlere yalnızca Müşterinin iç iş amaçları doğrultusunda ve belgelerle ve sözleşmeyle uyumlu olarak ve taraflarca yazılı olarak kabul edilen diğer kısıtlamalar veya yükümlülüklerle erişebilir ve kullanabilir.

Ventacore SRL, Müşterinin izni olmadan bireylerin veya adların üçüncü taraflara açıklanmayacağını ve toplanan tüm verilerin Ventacore SRL’nin resmi Gizlilik Politikasına uygun olarak işleneceğini taahhüt eder.

Müşteri, yetkili kullanıcıların hesapları için oluşturulan ve atanan tüm kullanıcı adlarının ve şifrelerinin gizliliğini korumaktan sorumludur ve bu kimlik bilgileri altındaki tüm faaliyetlerden tek başına sorumludur.

Sözleşmenin sona ermesinden veya süresinin dolmasından sonra, hesap ve hesaptaki tüm içerikler erişilemez hale gelir. Bir hesabın iptalinden sonraki 30 gün içinde Müşteri, CRMconnect’ten hesabın eski haline getirilmesini talep edebilir. Bu süreden sonra, hesap ve bu hesaptaki tüm Müşteri verileri kalıcı olarak silinecek ve CRMconnect ile Müşteri arasındaki sözleşme, Müşteri Şartlarında belirtilen şekilde otomatik olarak sona erecektir. Verilerin bir kısmının yedeklerimizde ve/veya sistemlerimizde arşivlenmiş olarak 90 güne kadar kalabileceğini unutmayın.

 1. Ücretler ve Ödeme

Hizmetler, Müşteri tarafından sipariş formlarında belirtilen süre ve aktif Kullanıcı sayısına bağlı olarak aylık veya yıllık abonelik planları şeklinde sunulur.

Dönem boyunca, Müşteri, anlaşmanın imzalandığı anda belirtilenden daha fazla aktif Kullanıcıya veya kurulu uygulamaya sahip olursa, Müşteri, kalan süre için aktif Kullanıcılar veya uygulamalar için geçerli olan fiyat listesine eşdeğer ek ücreti ödemeyi kabul eder.

Yeni bir Müşteri, herhangi bir abonelik paketini belirli bir deneme süresi için (sitede aktif olan teklif veya kişiselleştirilmiş teklif) ve sınırlı veya sınırsız Kullanıcı sayısıyla ücretsiz olarak değerlendirme hakkına sahiptir. Bir Müşteri deneme süresi boyunca ek kullanıcılar talep ederse, yalnızca bu kullanıcılar ücretlendirilir.

Müşteri, deneme süresi sona erdikten sonra Platformu kullanmaya devam etmek isterse, uygun bir paket seçer ve deneme süresi bitiminden önce, sonraki dönem için peşin ödeme yapar. Müşteri bunu yapmazsa, CRMconnect, Müşterinin hesabını ve Kullanıcıların hesaplarını derhal kapatma, tüm içeriği 45 gün sonra silme ve sözleşmeyi derhal sona erdirme hakkına sahiptir.

 1. Hizmet Koşulları

5.1. Müşterinin Yükümlülükleri

Müşteri, şunları yapmayı kabul eder:

 • Hizmete yetkisiz erişimi veya kullanımını önlemek için ticari açıdan makul çaba göstermek;
 • Hizmetin veya Kimlik Bilgilerinin yetkisiz erişimi veya kullanımı hakkında Ventacore SRL’yi derhal yazılı olarak bilgilendirmek;Güçlü bir parola seçerek ve bunu başka bir kişiyle paylaşmayarak hesaplarının güvenliğini sağlamak için makul önlemler almak;
 • Bu Sözleşme kapsamında sağlanan Hizmetler için geçerli tüm ücretleri Ventacore SRL’ye ödemek;
 • Kendi kendine barındırma seçeneğini kullanması durumunda, CRMconnect’in doğru kullanımını doğrulamak için Ventacore SRL’ye gerekli erişimi sağlamak;
 • Kendi dosya ve veritabanının güvenliğini sağlamak için makul önlemler almak ve verilerinin güvenli olduğunu kabul etmek, Ventacore SRL’nin olası veri kayıpları için sorumlu tutulamayacağını kabul etmek.

Müşteri verileri bir API aracılığıyla Hizmete iletilirse veya Hizmetten alınırsa, Ventacore SRL, üçüncü taraf ürünler tarafından iletilen veya erişilen Müşteri verilerinin herhangi bir şekilde kullanımı, ifşası, değiştirilmesi veya silinmesinden sorumlu değildir.

5.2. Gizlilik

“Gizli Bilgi” terimi, herhangi bir tarafın (“Açıklayan Taraf”) diğer tarafa (“Alıcı Taraf”) ifşa ettiği tüm bilgileri ifade eder, yazılı, elektronik veya sözlü olarak ve herhangi bir biçimde (tangible veya intangible), gizli, mülkiyet veya müşterilerle veya hissedarlarla (mevcut veya potansiyel) ilgili bilgileri içerir. Gizli Bilgiler şunlarla sınırlı değildir:

 • Teknoloji ile ilgili herhangi bir bilgi, sistemler, kaynak kodları, veritabanları, donanım, yazılım, programlar, uygulamalar, protokollerin kullanımı, rutinler, modeller, ekranlar ve el kitapları;
 • Müşteri Bilgileri.

Bu Sözleşmenin süresi boyunca alınan herhangi bir Gizli Bilgi için, alıcı taraf, Gizli Bilgilerin gizliliğini korumak için kendi Gizli Bilgilerini korumak için kullandığı derece özeni kullanmalı, ancak makul bir özenin altına düşmemelidir.

5.3. Veri Koruma

“Kişisel Veriler”, “Veri Denetleyicisi”, “Veri İşlemcisi”, 2016/679 sayılı AB Yönetmeliği ve 2002/58/EC Direktifi ile aynı anlamı taşır ve bunları değiştiren veya yerine geçen diğer düzenlemeler veya mevzuat (bundan böyle “Veri Koruma Mevzuatı”).

Veri İşlemcisi, Veri Denetleyicisi’nin yazılı izni olmadan veya Veri Denetleyicisi’nin talimatlarına aykırı olarak Kişisel Verileri ifşa etmeyecek ve bu Gizlilik Politikası ve geçerli veri koruma mevzuatına uygun olarak işlemeyi taahhüt eder.

Ventacore SRL, hizmetlerimizi sunarken kişisel verileri şu amaçlarla kullanabilir:

 • Hesabınızı yönetmek için (hizmetlerimizden birine abone olduğunuzda dahil), şirketinizin ihtiyaçlarını değerlendirerek uygun Hizmetleri önermek ve hizmetlerle ilgili taleplere, sorulara veya endişelere yanıt vermek;
 • Hizmetlerimizin veya Uygulamalarımızın herhangi bir kötüye kullanımını önlemek veya yanıtlamak veya bu Şartların ve geçerli herhangi bir yasanın ihlali;
 • Abonelik ücretlerini tahsil etmek.

İşlenen veriler şunları içerir:

 • Hesap Yöneticisinin ad, e-posta adresi, yazışma adresi, IP adresi, coğrafi konum veya telefon numarası gibi iletişim bilgileri;
 • Kredi kartı numarası, banka hesabı ve tarafımız ile sizin aranızda yapılan ödemelere ilişkin ayrıntılı fatura bilgileri gibi fatura bilgileri;
 • Tarafımızdan satın alınan Hizmetler ve Çözümlere ilişkin ayrıntılar;
 • Kullanıcı adı, hesap numarası veya parola gibi benzersiz tanımlama bilgileri;
 • Bize hizmetle ilgili talepler, sorular veya endişeler aracılığıyla ilettiğiniz herhangi bir mesajın içeriği, e-posta, telefon veya Web Sitesi aracılığıyla dahil.

Kişisel verilerinizi, Hizmetlerimizi etkili, güvenli ve verimli bir şekilde sağladığımızdan emin olmak için bu amaçlarla işleriz. Hesabınızı yönetmek veya abonelik ücretini tahsil etmek için kişisel verilerinizi işlediğimiz durumlarda, bunu yalnızca sizinle yapılan sözleşmede belirtilen amaç doğrultusunda yaparız.

Bu süreç, Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatına uygun olarak yürütülecektir. Özellikle Ventacore SRL şunları taahhüt eder:

 • Müşterinin talimatlarına uygun olarak ve bu sözleşme kapsamında sunulan hizmetlerden birini sağlamak amacıyla kişisel verileri işlemek, yasanın talebi üzerine, Ventacore SRL müşteriyi önceden bilgilendirecek, yasalarca aksi belirtilmedikçe;
 • Ventacore SRL’nin elindeki Müşteri veri tabanının tüm kopyalarını bu Sözleşmenin sona ermesinden sonra veya Ventacore SRL’nin Gizlilik Politikasında belirtilen gecikmelerin konusu olarak müşterinin seçimine göre kalıcı olarak silmek veya iade etmek;
 • Ventacore SRL’nin görüşüne göre, işleme talimatlarının yürürlükteki veri koruma mevzuatına aykırı olduğunu Müşteriye bildirmek;
 • Yetkisiz veya yasadışı işlemeye ve kazara kaybolmaya, tahrip edilmesine, zarar görmesine, hırsızlığa, değiştirilmesine veya ifşasına karşı kişisel verileri korumak için uygun teknik ve organizasyonel önlemleri uygulamak ve sürdürmek;
 • Ventacore SRL bünyesinde kişisel verileri işlemeye yetkili olan tüm kişilerin gizlilik sözleşmesi imzaladığını sağlamak.

Müşteri, Ventacore SRL’ye bildirimde bulunması için gereken iletişim bilgilerini doğru bir şekilde sağlamakla yükümlüdür.

5.4. Fesih

Müşteri, herhangi bir zamanda tek taraflı olarak sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir ve bu durumu Operatöre e-posta veya Platform üzerinden bildirmekle yükümlüdür.

Ventacore SRL, Müşterinin faturada belirtilen son tarihten itibaren 21 gün içinde geçerli hizmet ücretlerini ödememesi ve en az 2 bildirimde bulunulması durumunda Sözleşmeyi derhal feshedebilir.

 1. Garantiler, Sorumluluk Reddi, Sorumluluk

Hizmet, site, uygulama, yazılım, içerik ve tüm sunucu ve ağ bileşenleri dahil olmak üzere “olduğu gibi” ve “mevcut olduğu gibi” sağlanır, herhangi bir garanti olmaksızın ve tüm garantiler, açık veya örtük, ticarete elverişlilik, mülkiyet, belirli bir amaca uygunluk ve ihlal etmeme garantileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere.

Ventacore SRL’nin CRMconnect’in kesintisiz, zamanında, güvenli, hatasız veya virüssüz çalışacağını ve Ventacore SRL’den veya Hizmet aracılığıyla elde edilen herhangi bir bilgi veya tavsiyenin, bu Şartlar ve Koşullarda açıkça belirtilmeyen herhangi bir garanti oluşturmayacağını kabul edersiniz.

 1. Mücbir Sebep

Taraflardan herhangi biri, bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getiremeyecek durumda olması veya bunun sonucunda elde edilecek bir faydadan mahrum kalması durumunda, doğal afetler veya tarafın kontrolü dışında olan hükümet kararnameleri nedeniyle (“Mücbir Sebep Olayı”), etkilenen taraf, mümkün olan en kısa sürede diğer tarafı bilgilendirmeli ve yerine getirmeye devam etmek için elinden geleni yapmalıdır. Böyle bir bildirimin alınmasından sonra, bu Sözleşme kapsamındaki tüm yükümlülükler derhal askıya alınmalıdır. Mücbir Sebep Olayına ilişkin bildirim tarihinden itibaren 30 günü aşan bir sürede yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda, yerine getirme yeteneği bu kadar etkilenmeyen taraf, yazılı bildirimle bu Sözleşmeyi feshedebilir.

 1. Bölünebilirlik

Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersiz, yasadışı veya herhangi bir nedenle uygulanamaz olduğu belirlenirse, bu Sözleşmenin diğer hükümlerin geçerliliği, yasallığı ve uygulanabilirliği hiçbir şekilde etkilenmeyecektir.

 1. Geçerli Hukuk

Bu Sözleşme ve bu Sözleşmeden kaynaklanan veya bu Sözleşme ile bağlantılı tüm ihtilaflar, kanunlar ihtilafı ilkelerine atıfta bulunulmaksızın, Romanya yasalarına tabi olacaktır. Taraflar, bu Sözleşmeden kaynaklanan veya bu Sözleşme ile bağlantılı olarak ortaya çıkan tüm ihtilafların çözüm yeri olarak Romanya, Bükreş mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine sahip olduğunu kabul eder.

Hizmetlerimizi kullandığınızda bize bilgilerinizi emanet ediyorsunuz. Bunun önemli bir sorumluluk olduğunu anlıyor ve verilerinizi korumak ve size kontrol sağlamak için tüm çabayı gösteriyoruz.

belge sürümü: V1.00.10082022

Ventacore SRL |  Vergi Kimlik Numarası 35039380  | Kayıt Numarası  J36/333/2022
Tulcea | Romanya | juridic [at] CRMconnect.ro

 

Scroll to Top